Hybride lening

Een hybride lening is een lening die volgens de wet VpB functioneert als eigen vermogen. Het hangt er hierbij van de voorwaarden van de lening af of er sprake is van een hybride lening. Aan de hand van deze voorwaarden moet de lening als eigen vermogen aanwijsbaar zijn.

Deze voorwaarden zijn door de Hoge Raad vastgesteld:

  • De vergoeding voor de geldverstrekking is afhankelijk van de winst.
  • De schuld is achtergesteld bij alle concurrente schuldeisers.
  • De schuld heeft geen vaste looptijd maar is alleen opeisbaar bij faillissement, surséance van betaling of liquidatie.

Bij hybride leningen wordt gecheckt of er in fiscale zin sprake is van vreemd vermogen of van eigen vermogen waarbij naar de jurisprudentie wordt gekeken. In de wet wordt de term ‘hybride’ overigens niet gebruikt.

Lees hier meer over hybride leningen op de website van de Belastingdienst.